Overlijden in het buitenland: hoe zit het met je overlijdensrisicoverzekering?

Overlijden tijdens een vakantie, zakenreis of wanneer je woonachtig in het buitenland bent, is een van de ernstige dingen die je kunt overkomen. Je wilt er niet aan denken maar wat als het toch gebeurt? Wat moet je dan doen? Dit artikel geeft in een aantal stappen aan wát je moet doen en hoe het zit met je overlijdensrisicoverzekering op moment dat je in het buitenland overlijdt.

1. Bel je zorgverzekeraar

Mocht je in het buitenland ziek worden, dan bel je direct jouw zorgverzekeraar. Een zorgverzekering moet namelijk wettelijk garanderen dat een verzekerde niet alleen in Nederland  geholpen wordt. De kosten die in het buitenland worden vergoed, staan gelijk aan de kosten die in eigen land ook worden gedekt. Te denken valt aan ambulancevervoer en ziekenhuisopname.

In een aantal landen is de medische zorg flink duurder in vergelijking met  Nederlandse maatstaven.  Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. De kosten die een zorgverzekering dekt, staan in zo’n geval gelijk aan het Nederlandse tarief. Alles daarboven moet de verzekerde zelf betalen. Mocht je tegen een geval van ziekte aanlopen, dan is het raadzaam contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

2. Neem contact op met je reisverzekeraar

Een reisverzekering verzekert je voor schade of ongevallen in het buitenland, bijvoorbeeld wanneer je onverhoopt een auto-ongeluk meemaakt. Daarnaast kunnen de aanvullende, geneeskundige kosten die hierboven worden genoemd, worden vergoed vanuit deze verzekering. Iedere reisverzekeraar beschikt over telefoonnummers voor spoedeisende en minder spoedeisende hulp. Neem deze nummers altijd mee en bel hen wanneer de situatie erom vraagt.
zwitserlevenEen sterfgeval is het ergste wat een persoon kan meemaken. Mocht dit in het buitenland het geval zijn, dan kun je als nabestaande zijnde het beste de volgende stappen doorlopen:

3. Ga na of de overledene verzekerd is

Bel de alarmcentrale en onderzoek of de repatriëringskosten worden vergoed. Je kunt ook de Nederlandse ambassade of het consulaat vragen om garant te staan voor de kosten. Dit geld vragen zij later wél terug.

4. Schakel een repatriëringsbedrijf in

Is een overledene niet verzekerd? Schakel dan een professioneel repatriëringsbedrijf in. Mocht iemand buiten het ziekenhuis overlijden, dan moet er allereerst een arts worden gewaarschuwd. Daarna gelden dezelfde adviezen. Onderteken niet zomaar documenten, maar wacht eerst op het advies van het repatriëringsbedrijf. Het afgeven van overlijdensdocumenten gebeurt vaak niet binnen 24 uur. Zoek hulp bij familie of vrienden in Nederland.

Heeft de overledene een uitvaartverzekering? Dan regelt een uitvaartondernemer alle zaken zoals wettelijke formaliteiten, voorbereidingen op vervoer en noodzakelijke contacten onderhoudt met ambassades, consulaten en ministeries. Het paspoort moet altijd bij de overledene blijven.

5. Hoe zit het met een je overlijdensrisicoverzekering?

Om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten dien je aan de 2 volgende voorwaarden te voldoen:

  • Je moet een Nederlands Burgerservicenummer hebben
  • Je moet een vaste woon-en verblijfplaats in Nederland hebben

Wanneer je al een overlijdensrisicoverzekering hebt afgesloten en je verhuist naar het buitenland, kan de verzekering gewoon door blijven lopen.

  • Keert mijn verzekering uit als ik in het buitenland overlijdt?
    Bent je op vakantie of tijdelijk in het buitenland en komt u te overlijden? Dan keert de verzekering gewoon uit. Tenzij u bewust naar een gevaarlijk gebied gaat of een gevaarlijke sport gaat beoefenen. Neem de voorwaarden van de verzekering  goed door voordat u een deze afsluit
  • Keert een overlijdensrisicoverzekering uit als ik bij een terroristische aanslag overlijdt?
    Ja, wanneer u komt te overlijden bij een terroristische aanslag keert de overlijdensrisicoverzekering gewoon uit. Een overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde bedrag uit als de verzekerde overlijdt tussen de begindatum van de verzekering en de einddatum van de verzekering. Daarna stopt de verzekering zonder uitkering.

Geen reacties // Reageer